coqrouge

Carl Gustaf Gilbert Hamilton

        alias Coq Rouge   Innledning
   Oppvekst
   Utdannelse
   Karriere
   Ferdigheter
   Økonomi
   Interesser
   Kvinner
   Venner
   
   Kronologi
   Links

Ferdigheter

Hva er det egentlig som gjør Carl Hamilton til “the best of the best” blant hemmelige agenter? For det første er han en enestående skytter. Pistol er nok hans foretrukne våpen, men han skyter også særdeles bra med alle andre typer våpen. På 50-skudds serier med finpistol ligger han gjerne i overkan av 490 poeng. Dette er selvsagt ikke bare et resultat av talent, men også lang og iherdig trening. Under oppholdet i USA skjøt han for eksempel 30.000 skudd bare med sin Smith & Wesson revolver, og fram til 1991 bedriver han daglig skytetrening så sant forholdene tillater det. Unntaket er månedene i Moskva høsten 1989, som blir hans lengste opphold i skytetreningen siden starten på hans militære karriere nesten 13 år tidligere. (IV.315). Fra sommeren 1991, da Hamilton er fast bestemt på å begynne et nytt liv sammen med Tessie, avtar imidlertid treningsiveren.

En vanlig skyteøvelse kan f.eks. se slik ut: 10x10 cm mål på drøyt 20m, synlige i 3 sek, borte i 1-10 sek tre ganger. 5 skudd avfyres hver gang og 3 må treffe for å oppnå godkjent. Eller man kjører femti armhevninger, løper femti meter, tar nye femti armhev og skyter deretter åtte skudd mot forskjellige mål med en våpentype som på forhånd er ukjent. Deretter repeteres det hele to ganger til.

Rifle er det nok sjeldnere Hamilton bruker, men det forhindrer ikke at han er i stand til å felle steinbukk på 321 m hold med et eneste skudd gjennom ryggsøylen under en jakttur i Sibir. Den bragen overgår han senere i Linköping, ved å skyte en person gjennom hodet på omtrent samme avstand, gjennom et vindu og med merkbar sidevind. Ønsker du å se nærmere på Hamiltons våpen, klikk her.

Hamilton er også en farlig mann å møte i nærkamp, både med kniv og helt ubevæpnet. Repertoaret består av ca. 25 øvelser som han lærte det første året i USA og siden har terpet minst 10.000 ganger. Kanskje kjedelig, men helt nødvendig for at man instinktivt skal reagere riktig på et hvert grep som en motstander kan framvise. Ulempen er at det er vanskelig å undertrykke impulsene i tilfeller der motparten ikke mener alvor. Det får Hamiltons polske kjæreste smertelig erfare i 1988. Selv ikke et par dobermanpinschere klarer å stanse Hamilton, selv om han ikke har annet enn hendene å forsvare seg med (VIII.61).

Ved siden av skyteferdighetene, er det nok evnene til vanns som er Hamiltons store styrke. Han fridykker uten problemer til 10-12 m i 2 min 40 sek i 12 graders vann. (IV.60/100), og solodykker med leieutstyr til 180 fot uten problemer. På oppdrag gjennomfører Hamilton flere ganger angrepsdykk over ca. 1000m med avvik på 5-10 m ved ankomst til målet. Slike turer gjøres unna på ned til 32 min. med utstyr på slep. I forbindelse med mordet i Sandviken, tilbakelegger han 16 km tur-retur under Mälar-isen med dykkerutstyr, en prestasjon som er ganske respektabel selv for en SEAL (X.520).

Ellers mangler det ikke på kondis og utholdenhet på land heller. Hamilton jogger lett 12 km på 38 minutter (IV.256), og under treningen i USA gjennomførte han 200 kilometers orienteringsturer gjennom Alaskas villmark på en uke.

Hamilton er selvsagt også en erfaren fallskjermhopper. Tusen hopp er ikke uvanlig for en SEAL soldat i løpet av tjenestetiden, og de behersker alle hoppteknikker, inkludert High Altitude/High Opening (1), som benyttes i (VII). Dette er en teknikk som krever oksygen og spesialklær, siden utsprang foretas i ti til tolv tusen meters høyde. Teknikken krever også at hopperne er dyktige til å navigere, kalkulere vindavdrift og lignende. For å unngå radar, er det også mulig å bruke HALO (2). Utsprang foretas da fra samme høyde, men skjermen åpnes ikke før man er rett over bakken og under effektiv radardekning. Fallskjermteknikk

En god agent må imidlertid framvise mer enn bare fysiske ferdigheter, og at Hamilton klarer å holde datakunnskapene ved like også, ser vi bl.a. etter at han begynner i Säpo igjen (X.130).På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl