coqrouge

Carl Gustaf Gilbert Hamilton

        alias Coq Rouge   Innledning
   Oppvekst
   Utdannelse
   Karriere
   Ferdigheter
   Økonomi
   Interesser
   Kvinner
   Venner
   
   Kronologi
   Links

Oppvekst

Carl Hamilton er født og oppvokst i Skåne. Eksakt når han er født, er imidlertid litt uklart. I følge bok en, Coq Rouge, er han 29 år i desember 1985, noe som tilsier at han er født i 1956. I bok fire framgår det at han er 34 år i mai 1989 (IV.31 /42) så her passer 1954. I bok ni står det at han fyller 40 i september 1993, og det skulle altså tilsi 1953. Bok seks er imidlertid den eneste som sier noe eksplisitt om fødelsåret (VI.206), og der står det 1954. Dette støttes av siste bok (X.101) der det sies at han er 40 år høsten 1994. Vi får derfor gå ut fra at 1954 er riktig. Noen eksakt dato har vi ikke, men vi vet at det er snakk om noen dager før den 13. september.

Carl Hamilton har så vidt vi vet ingen søsken, siden disse aldri havnet på mafiaens dødsliste (IX.320). Det er ikke mye som er kjent om Hamiltons barndom og ungdom, men vi vet at han:

  • Gikk på fasanjakt første gang som 12-åring.
  • Rodde mye (IX. 326)
  • Besøkte England som tenåring (IX. 220), men ikke London (IX.299)
  • Besøkte Beirut i 1976 (I.xx)

Hamilton er en svensk greveslekt (nr.86) og Carl Hamiltons foreldre, Estelle og Carl, var svært konservative. Hans adelige opphav har nok hatt en viss innvirkning på ham både når det gjelder musikksmak, matvaner og manérer. Hamilton er jo selve prototypen på en offiser og en gentleman, i hvert fall for de som ikke står ham altfor nær...

Forholdet til foreldrene var tilsynelatende aldri særlig nært, og i ungdomsårene forverret det seg ytterligere. Omkring 1970 flyttet han til en hybelleilighet på Östermalm i Stockholm for å gå på gymnaset, og kom der i kontakt med studentbevegelsen Clarté. Hans medlemskap der ble sterkt mislikt av familien. Faren skal bl.a. ha uttalt "ingen satans bolsjevikyngel i mitt hus") (I.212).

Faren døde før Hamilton reiste til USA (II.34), og han traff aldri faren de fem siste årene som faren levde. (IV.416). Det betyr vel at faren ikke kunne leve særlig lenge etter at Carl Hamilton flyttet ut, eller hva? Heller ikke forholdet til moren var særlig varmt. Det begrenset seg i grunnen til sporadisk brevveksling og kanskje et besøk i julen. (II.254) (IV.36) (IV.113). Det finnes et kryptisk utsagn i bok 1: ”Mor lo nok i sin himmel” (I.212), men fra de øvrige bøkene vet vi jo at moren lever helt fram til det sicilianske attentatet 13. november 1994.

Mye hadde antagelig utviklet seg annerledes, om Carls foreldre hadde brydd seg mer om guttungen. Født i Jomfruens tegn, ville han nok uansett ha blitt en pliktoppfyllende og målbevisst mann, engasjert og følsom på innsiden, men tilsynelatende hard og kynisk på utsiden. Litt mer kjærlighet fra sine nærmeste kunne imidlertid gjort ham bedre rustet til å behandle sine kvinner og barn med større omtanke, selv om det kanskje ville gått på bekostning av ”nasjonens interesser”. Carl uttaler seg litt nedlatende om faren (VII.30), som ofret familielivet for å pleie sine egne interesser – å reise verden rundt for å drepe dyr – men gjør han ikke selv akkurat det samme? Det vil si, en liten forskjell er det kanskje. Carl Hamilton dreper jo hovedsaklig mennesker.På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl