coqrouge

Carl Gustaf Gilbert Hamilton

        alias Coq Rouge   Innledning
   Oppvekst
   Utdannelse
   Karriere
   Ferdigheter
   Økonomi
   Interesser
   Kvinner
   Venner
   
   Kronologi
   Links

Karriere

Carl Hamilton kommer tilbake til Sverige høsten 1982 som ferdig utdannet "field operator". Da finnes det imidlertid ingen egnet plass til ham i det svenske forsvaret. Forsvarsstabens Sikkerhetsavdeling oppfatter Hamilton som en venstre-ekstremist, og det gjør at man vegrer seg for å opprette en stilling for ham i SSI. Hva Marinen bruker sin hjemkomne reserveløytnant til fram til høsten 1983 er noe usikkert, men da plasseres han som kontorsjef i Rikspolitiets sikkerhetsavdeling. Det er en plassering han selv er lite fornøyd med, og en plass der spesielt hans militære utdannelse kommer lite til sin rett, før natten til nyttårsaften 1985. Da finner massakeren i PLO-villaen i Täby sted, og verden blir for første gang vitne til Carl Hamiltons ferdigheter i felten.

Det påfølgende året fortsetter han i SÄPO, parallelt med at han utdanner seg ved Militärhögskolan, og 2. desember 1986, avlegger han eksamen i kapteinkurset (II.31). Så dukker tilbudet om et undercover-oppdrag i Tyskland opp, og Hamilton takker ja, etter å ha rådspurt DG og blitt lovet forflytning til det militære når han kommer tilbake.

Jobben i Tyskland varer fram til våren 1987. Deretter starter han opp Hamilton Data Systems, et firma som fungerer som skalkeskjul for SSI, etterretningstjenestens analyseavdeling. Bl.a. investerer han 6 millioner av egne penger i firmaet, som siden tilbakebetales av Forsvaret som konsulenttjenester eller lignende. Semesteret 1987-88 går han dessuten kurs på Militærhøgskolan for forfremmelse til orlogskaptein.

Våren 1988 blir på mange måter høydepunktet i Hamiltons karriere, selv om han utfører mange store bedrifter senere. Da eskorterer han en avhoppende sovjetisk admiral hjem fra Egypt og angriper tre sovjetiske undervannsinstallasjoner på svensk territorium, sammen med sine to kommende medarbeidere. Operasjonen, som får kodenavnet ”Big Red”, blir aldri offentlig kjent, men gjør for alvor sovjetisk etterretning oppmerksom på Hamilton.

Som et resultat av dette, flytter Hamilton sin arbeidsplass fra datafirmaet som huser SSI til et kontor øverst i østre fløy i forsvarstabens røde mursteinshus på Lidingövägen (IV.36). På forsommeren 1989 sørger en sovjetisk avhopper for å så mistanker om at Hamilton er dobbeltagent, men det hele avsløres som en sovjetisk provokasjon, igangsatt av svensk forræder som nå befinner seg i Moskva. For å få stoppet forræderen, forfremmes Hamilton til yngste kommandørkaptein i Sverige 1989 (IV.209) og utnevnes til stedfortredende marineattache i Moskva. Den avhoppede spionen likvideres høsten 1989, og Hamilton hjemkalles deretter umiddelbart.

Medierykter om likvidasjonen fører til at Hamilton høsten 1989 må stille for en Riksdagskommisjon for å forklare seg om etterretningstjenestens forehavender. Høringen gjør Hamilton til rikskjendis og nasjonal helt, men ødelegger samtidig hans framtidige muligheter til å operere som anonym etterretningsagent. Både i tiden rett før og etter Moskva, fungerer Hamilton som en slags allmenn koordinator (V.212) og sekretær for OP5s sjef (IV.36). OP5 er samlebetegnelsen på samtlige grener av sikkerhets- og etterreningstjenesten i Sverige (III.86). Fra og med høsten 1989, da neste kull med ”field operators” kommer hjem fra USA, er han dessuten den selvskrevne sjefen for etterretningstjenestens spesielle operasjonsavdeling.

Den uoffisielle rollen som nestkommanderende for OP5 formaliseres etter valget høsten 1991, og samtidig forfremmes Hamilton til kommandør. Ved årsskiftet 1991/1992 forfremmes han så igjen, etter innsatsen i Sovjet, denne gang til kommandør av første grad (tilsvarer nåværende flotiljeadmiral). Samtidig beordres han til en plass i Carl Bildts sikkerhetspolitiske analysegruppe, og får kontor i regjeringsbygget Rosenbad.

Rosenbad
Inngangen på Rosenbad (blå pil) og trappen på Konstakademin (rød pil) der to italienske attentatmenn angriper Hamilton på vei hjem fra kontoret (IX.162). Du kan ane en ventende, svart VIP-Volvo rett utenfor inngangen på dette bildet også.

Så følger alle de personlige tragediene på løpende bånd, og da sosialdemokratene på nytt gjenvinner makten ved valget i 1994, blir han tilbudt stillingen som generaldirektør for Sikkerhetspolitiet. Hamilton takker ja på en betingelse: Forfremmelse to grader, til viseadmiral, for å markere at hans nye stilling på ingen måte er underlagt Rikspolitisjefen (X.44). I sin nye rolle forsøker han å reformere Säpo. Virksomheten skal heretter primært rettes mot å fange spioner, ikke trakassere innvandrere.

På ettermiddagen onsdag 12. april 1995 arresteres Hamilton for mord på seks av Sikkerhetspolitiets betalte informanter. 26. april blir dommen på livsvarig fengsel kunngjort, men samme morgen rømmer Hamilton fra Hall-fengselet. Han tilbringer den neste måneden på en holme i Mälaren, og når politiet trapper ned jakten, forsvinner han diskret ut av landet, med kurs for USA.

Hamilton høster mange utmerkelser for sine bragder, spesielt fordi mange vil være med og sole seg i glansen av dem. Det gjør ham til en av etterkrigstidens høyest dekorerte offiserer, og utvilsomt til den som har den mest uvanlige sammensetningen av ordner. For hvem andre har vel utmerkelser fra så ulike nasjoner som Sovjetunionen og USA, Palestina og Vest-Tyskland? Dette er en oversikt over Hamiltons ordner:

 • Gustav IIIs tapperhetsmedalje. Tildelt februar 1986 for innsatsen i PLO-villaen.
 • Kommandørtegnet av Bundesverdienstkreutz. Tildelt februar 1987 for innsatsen mot tyske terrorister.
 • Den franske Æreslegionen, kommandør av 1.klasse. Tildelt våren 1988 for å ha forhindret Air France flykapringen.
 • Gustav Vs tapperhetsmedalje. Tildelt juni 1988 for Big Red-aksjonen.
 • Kongens medalje i gull, 8. grad. Tildelt høsten 1988 (?) for gisselaksjonen i Libanon. (IV.470)
 • Den Røde Stjernes orden. Tildelt februar 1989 for å ha stoppet en mulig agentkrig mellom Sovjet og Sverige (IV.521)
 • Kommandørtegnet av St.Olavsorden. Tildelt juni 1990 for håndteringen av drapet på svenske offiserer med nazi-sympatier. (V.443)
 • Grande Ufficiale graden av L’Ordine al Merito della Repubblica. Tildelt juni 1991 for oppgjøret med mafiaen på Sicilia.
 • Storkorset av St. Georgs orden (VII.484). Tildelt januar 1992 for å ha stoppet atomsmugling fra Russland (men kan man stole på Wikipedia, så ble den ikke tatt i bruk igjen før i 1994).
 • Navy Cross. Tildelt 1993 for å ha hindret Libya i å tilegne seg atomvåpen.
 • Den Palestinske Hederslegion. Tildelt 1993 for å ha forhindret et amerikansk angrep på Libya.
 • Distinguished Service Order. Tildelt høsten 1993 for å ha stoppet russiske likvidasjoner i Storbritannia.
 • The Order of the Companions of OR Tambo. Tildelt høsten 2006 for innsatsen ombord på U-1 Jerusalem.
 • Russlands helt. Tildelt våren 2007 for innsatsen ombord på U-1 Jerusalem. Det står noe om "for andre gang" i boken. I henhold til Tjivartsjev har St. Georgs orden erstattet Sovjetunionens Helt (IX.338 - takk Martin!), og i Putins Russland er vel det i sin tur sammenlignbart med Russlands Helt. Les mer om St. Georgs orden, Russlands helt og Helt av Sovjetunionen
 • hvis du er interessert.

Dessuten har Hamilton de amerikanske fallskjermjegervingene på rød bunn m/ tretakket stjerne i midten. Dette tegnet bæres bare av US NAVY SEAL TEAM TRAINING, og innehas av 300 mann, hvorav bare 100 i aktiv tjeneste.På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl