coqrouge

Carl Gustaf Gilbert Hamilton

        alias Coq Rouge   Innledning
   Oppvekst
   Utdannelse
   Karriere
   Ferdigheter
   Økonomi
   Interesser
   Kvinner
   Venner
   
   Kronologi
   Links

Kronologi

Nedenfor finner du en oversikt over de ti bøkene om Hamilton, og en liten utredning om hvordan bøkene henger sammen i tid.

Coq Rouge (desember 1985)

Om Coq Rouge sees frittstående, kunne handlingen teoretisk foregått i 1984 eller kanskje enda tidligere. Utsagnet "Valg neste år" (I.181) styrker dette, siden 1985 faktisk var valgår. Det skaper imidlertid konflikt med de etterfølgende bøkene, og det er heller ikke eneste sted Riksdagsvalgene er plassert litt tilfeldig. En annen liten filleting som binder Plan Dalet til 1985, er Hamiltons bilvalg: Ford Scorpio ble ikke lansert før i april 1985!

Den demokratiske terrorist (desember 1986-februar 1987)

Handlingen starter nesten eksakt et år etter begynnelsen på Coq Rouge og strekker seg fram til februar i det påfølgende året. Jeg antar derfor at det er snakk om desember 1986 til februar 1987. Det som taler for 1986, er statsministerskiftet som nevnes. Det eneste statsministerskiftet på åttitallet, var Ingvar Carlsson som overtok etter at Olof Palme ble myrdet kl. 23:20 den 28. februar 1986. Dette passer også med utsagnet om at beslutningen om to nye operatører tatt etter Plan Dalet-affæren og to uker før statsministeren selv ble drept (II.44), altså tidlig i 1986. Disse operatørene, Luigi Bertoni-Svensson og Göran Karlsson (V.288)) avslutter jo sin utdanning i 1991.

I nasjonens interesse (våren 1988)

I utgangspunktet ikke helt enkel å plassere. Besøket hos Stålhanske og Lundwall i California sies å være mindre enn et år etter at Hamilton prøveskjøt Walther P7 (III.106), noe som skulle tyde på at det skjer senhøsten 1987, men det skjærer seg på andre punkter. Et av dem er at de skulle være ferdige i USA om halvannet år (III.238). Mer om det nedenfor. Bokens klimaks, Operation Big Red, foregår i begynnelsen av mai (ref. III.337). Utsagn som "I det skarpe vårlyset..." (III.130) og Sune Janssons nyttårsløfte (III.72) tyder også på at Maria Szepelinska-Adamsson myrdes på nyåret 1988.

Fiendens fiende (mai 1989 – februar 1990)

”Da han (Ponti) for fire år siden ble mistenkt for politimord” (IV.489) plasserer Plan Dalet og Kontrollkomité-høringen i forhold til hverandre. Høringen havner da på senhøsten 1989. ”Det lengste oppholdet fra skyting på nesten 13 år…” (IV.315) i september (IV.320) i Moskva passer også brukbart med det jeg tidligere har forutsatt med hensyn til utdannelsen. Det samme gjør ”Flykapringen for halvannet år siden” (IV.384), som plasserer Big Red og Sandström-drapet i forhold til hverandre. Det betyr i så fall at Hamilton ilegges fartsbot av sin kommende hustru Eva-Britt Jönsson i mai eller juni 1989, og sitter i forhør fram til St. Hans (IV.108.) Dessuten er Eva-Britt gravid og ca. 4 mnd på vei da boken slutter.

Så kommer alt som ikke stemmer, og det er også en del. Først alt snakk om valgår. (IV.109.),(IV. 214),(IV.292) og (IV.321). Det burde i så fall plassert handlingen i 1988 eller 1991. Kanskje aller helst 1991, siden det ender med borgerlig valgseier. Men kanskje boken bare ble skrevet i 1988, mens prognosene viste at det lå an til en borgerlig seier? Se mer nedenfor. ”Statsministeren fra to regjeringsperioder tilbake var blitt myrdet” (IV. 478), og "...personlig hadde besluttet å tildele Hamilton en medalje (IV. 484) burde vel også pekt fram mot 1991. at Sandström ble tatt i 1979 (IV.254) og ”…tilbrakt syv år i to svenske fengsler” (IV.251), skulle derimot tilsi at han rømmer 6-7. november 1986 eller kanskje 1987, så det trekker andre veien. Tjivatsjevs mimring over undervannsanleggene som ble sprengt 3 mnd tidligere (IV.22) og deretter for litt over et år siden (IV.27) forvirrer også. At Stålhandske og Lundwall nylig er hjemvendt passer for så vidt bra, men at to nye nettopp har reist på 5 års utdanning i USA er ikke så greit. Se nedenfor. I (VI) framgår det jo at Luigi og Göran var DGs siste rekrutter og at heretter må Hamilton selv begynne å plukke dem ut, men de gutta kommer jo hjem i 1991, og må følgelig ha dratt i 1986, slik det framgår av (II).

Den aktverdige morderen (april 1990-juni 1990)

Her er det i hvert fall ingen tvil, siden boken starter ved Hitlers 101-års bursdag (V.45), altså 20.04.1990. Hvis Hamiltons navn gikk verden over for et år siden (V.342), i forbindelse med grunnlovshøringen, så burde vel det forsterke inntrykket av at den foregikk i 1989, "Szepelinskaja-Adamsson saken for et par år siden" (V.350), plasserer i så fall denne trygt i 1988. At Iver Mathiesen traff Hamilton for første gang fem år tidligere (4,5) (V.342), er nok en indikasjon på at serien begynner i 1985. Eva-Britt er 6 mnd på vei i bokens begynnelse.

Göran Karlsson og Luigi Bertoni-Svensson, DGs siste rekrutter, har tre somre i California (V.288), noe som passer med at de startet høsten 1986, og "..vil være tilbake om et og et halv år" (V.199), det vil si høsten 1991. Heretter må Hamilton selv stå for rekrutteringen, men hvem er da de som skulle ha reist over høsten 1989?
Legg også merke til at justisministeren som Hamilton bruker i sin operasjon mot journalisten Wennström er sosialdemokrat Laila Frejvalds, som hadde posten 1988-1991, selv om det i forrige bok ble skrevet om borgerlig valgseier.

Vendetta (juni 1991-juli 1991 )

Her er det ingen klare, utenforstående begivenheter som binder handlingen til et bestemt år, med unntak av Riksdagsvalget (VI.31). Det nevnes til gjengjeld flere ganger, og for en gangs skyld passer det vel også godt med virkeligheten. Begivenheter i handlingen gjør det imidlertid lett å plassere den til 1991. Det er midtsommerstid (VI.181). Selv er Hamilton 37 år gammel (VI.57), og datteren snart et år (VI.29). Bertoni-Svensson er dessuten ferdig utdannet. At besøket hos Tessie skulle vært for et par år siden (VI.205), må imidlertid nyanseres litt. "Et par-tre", ville passet bedre, siden det må ha skjedd våren 1988.

Ingenmannsland (august 1991-januar 1992)

Ingenmannsland følger tett på Vendetta. Handlingen starter med "mild augustkveld" (VII.19) og de siste medaljene er vel ikke utdelt før etter nyttår. Her er det dessuten flust med historiske begivenheter å forankre handlingen i, f.eks. kuppet mot Gorbatsjov 19. august 1991, og Carl Bildt som overtar som statsminister 3. oktober 1991.

Siste seier (desember 1991 - august 1992)

Denne boka overlapper forgjengeren en liten smule, eller man kan si at Ingenmannsland gir noen hint i hva som vil skje i denne. Mordet på Lasse Holma finner sted rett før jul 1991, og vi er kommet til 17. april 1992 når Hamilton får kontakt med PLO i Tunis (VIII.473). At det er tre år siden Hamilton og PLO samarbeidet sist (VIII.496) stemmer for øvrig bra med at (IV) foregår i 1989.

Jeg har alltid irritert meg over den norske oversettelsen av tittelen på denne boken. Den korrekte tittelen er jo egentlig "Den eneste seieren", noe som henspiller på at mordet på Mike Hawkins er det eneste oppdraget som Hamilton selv betrakter som en udelt seier (VIII.435). Hans øvrige suksesser har jo alltid hatt en ganske bittersøt ettersmak, i hvert fall for Hamilton selv.

I Hennes Majestets tjeneste (juli-oktober 1993)

”Gripen-prototypen som hadde havarert ved en flyoppvisning over et fullpakket Stockholm (IX.315)", plasserer denne bokas begivenheter før og etter 18. august 1993. Det passer forøvrig godt med ”Neste års regimeskifte” (IX.54). Det var jo Riksdagsvalg i 1994.

En del ting skurrer imidlertid litt også. "18 år i yrket, inkludert 5 års utdanning (IX.34)", sommeren 1993 betyr jo verving 1975 og retur til Sverige 1980. Det passer med tidligere utsagn i bl.a. (VI), men hva gjorde i så fall Hamilton fra 1980 til 1983? At Hamilton fyller 40 år i september, noen dager før den 13. (IX.416 – fylte 40 i løpet av reisen og var tilbake minst 10 dager før Operation Blue Bird 23. september) passer heller ikke så bra, hverken med (VI) eller (X). Og så har vi Johanna Louises alder: Hvis hun var seks år ved attentatet, burde hun jo være født i 1987, ikke 1990.

Connaught, Mayfair

Connaught, Mayfair-hotellet som Hamilton benytter under besøket i London

En borger hevet over enhver mistanke (november 1994- sommer/høst 1995)

Begynnelsen på slutten finner sted den 13. november 1994, da Hamiltons mor blir myrdet. Vi har også ytre begivenheter som Nick Leesons underslag å forholde oss til (X.315) Av indre handling har vi "noe slikt sa du for ni år siden også" (X.154), som indikerer avstanden mellom første og siste bok.

Madame Terror (februar 2006 - november 2006)

Mouna oppsøker Carl i midten av februar, rett etter at Harry's strandbar i San Diego har åpnet. U-1 Jerusalem angriper Haifa 2. oktober. På dette tidspunktet er Jens Stoltenberg statsminister i Norge (tiltrådde 17. oktober 2005) og Margaret Beckett utenriksminister i Storbritannia (utnevnt etter 4. mai 2006).

Hamiltons alder oppgis til 52 år, og det stemmer bra over ens med fødselsåret 1954 fra Vendetta. At det skulle være 12 år siden han sist var i Murmansk, stemmer imidlertid dårligere. Det burde vært 14 år. Likeledes at Mouna på nyåret 2006 leser fra rapportene at det var ti år siden Hamilton forsvant fra Sverige. Igjen blir dette et par år for lite.På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl