coqrouge

Carl Gustaf Gilbert Hamilton

        alias Coq Rouge   Innledning
   Oppvekst
   Utdannelse
   Karriere
   Ferdigheter
   Økonomi
   Interesser
   Kvinner
   Venner
   
   Kronologi
   Links

Utdannelse

Etter gymnaset søker Carl Hamilton seg til kystjegerskolen, i tråd med Clartés filosofi om å infiltrere og forsterke Forsvaret. I begynnelsen av denne utdannelsen, mens han er på trening i den så kalte dykkertanken i Karlskrona, blir han oppsøkt av DG, sjefen for den svenske etterretningstjenesten. Dykkertanken i Karlskrona DG gir ham et unikt tilbud: Han kan få utdanne seg til ”field operator” i etterretningstjenesten. Det innebærer i så fall fem år i USA, der en sivil utdannelse ved University of California i San Diego, kombineres med en militær utdannelse sammen med det amerikanske marinekorpsets elitestyrker.

Vi vet at dette skjer i mars (I.42), men årstallet er noe uklart. I henhold til (I) er han 22 år da tilbudet kommer, og det skjer et par år etter befrielsen av Saigon i 1975. Det burde bety 1977, men i (VI) står det eksplisitt at han ble innskrevet på treningsleiren ”The Sunset Farm” i 1975 (VI.206). Det er imidlertid fristende å velge 1977 som det ”riktige” året, for ikke å få et alt for langt sprang fram til handlingen i bok en.

Den sivile utdannelsen gir ham en Master of Science med datateknikk som hovedfag (III.38), selv om det i (I) kalles en Cand.pol. i statsvitenskap + datateknikk. En slik utdannelse skulle tilsi et stort behov for løpende etterutdanning. Mye av det man lærte om data i perioden 1977-82 var neppe særlig gangbar vare ti år senere.

Den militære delen av utdannelsen foregår på US Navys Special Warfare Center ved Ridgecrest i Mojaveørkenen, der også FBI trener sine agenter, og på marinebasen Coronado ved San Diego. Treningsopplegget inkluderer opplæring i ferdigheter som innbrudd i biler og hus, forfølgelse, avlytting fotografering, maskering, radiokommunikasjon, sabotasje av alt fra biler til kraftverk, bruk av alle tenkelige våpen fra lommekniv til granatkaster, nærkamp med og uten våpen, i alle typer omgivelser osv. Kort sagt, det meste som trengs for å bli en agent som kan drepe folk på ca. 300 forskjellige måter (III.120)

Som første (?) utlending får Hamilton også delta i det som kalles SEAL training, og han gjennomgår ikke bare programmet en gang, men fem ganger. Det innebærer at han etter hvert også får status som assisterende instruktør og avslutter som beste elev gjennom tidene. Utdannelsen er på ingen måte ufarlig. For å oppleve realistiske forhold, får elevene bli med FBI på oppdrag, og Hamilton er nær ved å bli skutt på et av disse under andre året i utdannelsen. Hele utdannelsen koster den svenske stat ca. en million dollar, men det viser seg jo etter hvert å være vel investerte penger.

SEAL opplæring innebærer normalt

  • Åtte uker grunnleggende fysisk trening, inkl. Hell Week, der deltagerne får maksimalt 4 timer søvn i løpet av hele uka.
  • Sju uker med dykkertrening.
  • Ti uker med trening i landbasert krigføring
  • Tre ukers grunnleggende fallskjermtrening

I tillegg finnes mange tilleggskurs: Skarpskyttertrening, et 30 ukers sanitetskurs, språkkurs, kommunikasjonskurs og forskjellige instruktørkurs.
Etter gjennomført grunnopplæring, er de fysiske minimumskravene 6,5 km løp i marsjstøvler på under 30 minutter, og 3,2 km havsvømming med svømmeføtter på 75 minutter.På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl