Viktoria's and William's ancestors

Viktoria Dahl
b. 12.02.2002
d. 13.02.2002


William Dahl
b. 08.02.2005

Tina Guldahl Teig
b. 06.01.1975

Unni Guldahl
b. 25.10.1952

Ella Aspelund
b. 12.06.1933
d. 23.07.2001

Hans Guldahl
b. 11.01.30

Knut-Erik Teig
b. 20.05.1952

Ingrid Randine Høntorp
b. 15.11.18
d. xx.xx.xx

Arne Matteus Teig
b. 10.07.19

Ole Johannes Dahl
b. 11.03.1966

Kari Helén Haug
b. 08.09.1943

Gunvor Johanne Aamodt
b. 20.02.1917
d. 28.10.2005

Johan Olaf Haug
b. 05.07.1910
d. 27.01.2001

Johannes Dahl
b. 25.03.1939
d. 06.04.2006

Aslaug Borud
b. 08.12.1906
d. 24.09.1988

Kristian Dahl
b. 04.01.1902
d. 04.08.1975

Comments:
På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl