Viktoria's and William's ancestors

Mothers fathers mother

Ingrid Høntorp
b.   15.11.1918
d.  

Kristine
b. 28.03.1876

Helene
f. 22.09.1836

 

 

Kristian
f. 03.08.1831

 

 

Hans Høntorp
b. 05.09.1874

 

 

 

 

 

 

Comments:På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl