Viktoria's and William's ancestors

Mothers mothers father

Hans Guldahl
b. 11.01.1930
d. 

Josefine Antoinette
b. 30.08.1887
d. 1954

 

 

 

 

 

 

Albert Guldahl

b. 05.10.1889

Pauline Andreassen

 

 

Hans Kristiansen Guldal

b. 07.07.1848

Dorte Hansdatter

Kristian Nilsen Nilsstuen

Comments:

Hans Kristiansen Guldal ble født på Skedsmo, men flyttet til Lillestrøm da dampsagene kom. Ifølge folketellingen fra 1900 bodde han i Strandgaden 17 i Lillestrøm. Han var sagarbeider og bodde sammen med kone Pauline Andreassen og 3 barn.

Han ble utsatt for en arbeidsulykke, mistet den ene hånda og mistet etter hvert både arbeid og bosted. I 1904 ble han portrettert av Henrik Sørensen, og bildet er kalt "Krøplingen". Han fikk 15 øre timen for å sitte modell.

Hans Kristiansen Guldal døde i april 1917, men dødsfallet er ikke registrert verken i Skedsmo eller Lillestrøm. Han er heller ikke registrert i folketellingen av 1910.

Albert jobbet på samme sagbruk som faren.

Albert og Josefine fikk barna: Alfred (1910), Johannes (1914), Sverre (1916), Harda (1921), Ruth (1921), Signe (1920), Eva (1927) og Hans (1930), som altså var den yngste i flokken.

Broren Alfred døde samme år Hans ble født.

Hans begynte i lære som flymekaniker etter skolen og jobbet som det fram til 1994.
På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl