Viktoria's and William's ancestors

Mothers mothers father

Hans Guldahl
b. 11.01.1930
d. 

Josefine
b.
d. 1954

 

 

 

 

 

 

Albert Guldahl

 

 

 

Hans

 

 

Comments:

Hans' farfar kom fra Strømmen, men flyttet til Lillestrøm og Tomtegata da dampsagene kom.

Albert jobbet på samme sagbruk som faren. Han mistet hånden i en ulykke som faren forårsaket.

Albert og Josefine fikk to gutter og seks jenter. Hans var den yngste i flokken.

Broren, som var født i 1912 døde bare 18 år gammel, samme år Hans ble født.

En av søstrene heter Signe.

Hans begynte i lære som flymekaniker etter skolen og jobbet som det fram til 1994.
På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl