Viktoria's and William's ancestors

Mothers mothers mother

Ella Aspelund
b. 12.06.1933
d. 23.07.2001

Anna

 

 

 

 

 

 

Adolf Aspelund

 

 

 

 

 

 

Comments:På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl