logo

Tid og rom - Evas døtre

chromeline


Universet
Størrelse
Alder

Mennesket
Evas døtre
Hjernen

Evas døtre

Flesteparten av Europas innbyggere kommer opprinnelig fra sju forskjellige stammer eller folkegrupper. Fordi kvinnens X-gen arves gjennom generasjon etter generasjon, kan dette slektskapet spores gjennom århundrer.

I utgangspunktet var vi alle afrikanere, men etter hvert vandret en del av menneskene nordover og inn i Europa. Dette er deres stammødre:

 Velda

Levde i det nordlige Spania for 17.000 år siden.
5% av dagens europeere er hennes etterkommere. En liten gruppe nådde den nordligste delen av Skandinavia, der de kan finnes blant nålevende samer i Finland og Norge.

Tara

Levde i det nordvestlige Italia for 17.000 år siden.
9% av dagens europeere er hennes etterkommere. Mange lever langs Middelhavet og den vestre randen av Europa. De er særlig tallrike i det vestlige Storbritannia og Irland.

Helena

Levde i Sør-Frankrike for 20.000 år siden.
Hele 47% av dagens europeere er hennes etterkommere.

Xenia

Levde i Polen for 20.000 år siden.  
6% av dagens europeere tilhører hennes klan. Klanen trakk seg østover og ble senere med på innvandringen av Amerika. I dag er omtrent 1% av de innfødte amerikanerne etterkommere etter Xenia.

Ursula

Levde i Hellas for 45.000 år siden. 
11% av dagens europeere er hennes etterkommere. Hennes klan var de første moderne menneskene som klarte å kolonisere Europa. De er i dag særlig godt representert i Storbritannia og Skandinavia. Cheddarmannen er en av de mest berømte medlemmene av denne klanen.

Katrine

Levde i Venezia for 15.000 år siden.
6% av dagens europeere er Katrines etterkommere. For 5000 år siden døde en av hennes etterkommere, Ötsi, mens han var på vei over Alpene. Klanmedlemmene hennes lever fortsatt langs Middelhavet.

Jasmine

Levde i Syria for 10.000 år siden.
17% av dagens europeere er hennes etterkommere. I motsetning til de andre seks klanene, er disse spredt jevnt utover hele Europa.

Se også:
http://www.artsci.wustl.edu/~anthro/blurb/b_trink.html
http://news-info.wustl.edu/sb/page/normal/101.html

 På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl