logo

Tid og rom - Hjernen

chromeline


Universet
Størrelse
Alder

Mennesket
Evas døtre
Hjernen

Hjernen

Den menneskelige hjernen inneholder ca. 130 milliarder hjerneceller. Det er omtrent like mange celler som det finnes kjente galakser i universet.

Hver hjernecelle kan ha opptil 60.000 koblinger til andre hjerneceller.På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl