En alfabetisk oversikt over stedsnavn i skauen min. Finn posisjon på kartet

Fra A til F

POSISJONKOMMENTAR
32 V 638460 6614295Bratt skråning vest for Bingslimåsan. Brukt som hoppbakke på 50-tallet. Fra 70-årene og fram til ca. 1990 arena for lerdueskyting.
32 V 638812 6609479Myr mellom Dritærmåsan og Lokkarberget, øst for Vølen.
32 V 638195 6614615Glenne i vestre del av Hagan, der veiene fra Nyenga, Bingslia og Øst-Bingen møtes.
32 V 637331 6610233Bygdeborg fra jernalderen (300-600 EVT). Navnet er antagelig avledet fra Bagleråsen. Mindre og dårligere bevart enn tvillingborgen Festningsåsen.
32 V 637331 6610233Grillhytte med fin utsikt mot Leggdalen og Havnåshøgda. Bygd av Knut Holth, Svein og Børre Authen?
X:300450 Y:6614169 UTM33Hytte på østsida av Nedre Lierdamtjern, på vestsida av Storsameia.
32 V 638784 6609259Myr øst for Vølen og Sandbekk rett syd for delet mellom Trøgstad og Eidsberg.
X:300292 Y:6613638 UTM33Rester etter gammel fangstgrav på stien mellom Setermåsan og Damtjernsveien.
32 V 638110 6613890Gård vest for Mellombingshagan.
32 V 638035 6613595Lite gårdsbruk rett nord for Trappeleet. Skilt ut fra Enga rundt 1870.
32 V 639800 6613665Villa ved Øgdern.
32 V 637529 6610019 Bygdeborg fra jernalderen (300-600 EVT). Lengste intakte del av festningsmuren er ca. 80 m. En kløft skiller den fra tvillingborgen Bæljeråsen.
32 V 636998 6611583Tidligere husmannsplass øst for Østre Faugli.
32 V 637005 6610935Tidligere husmannsplass på veien mellom Lia og Skolebakken.
32 V 639919 6609746Liten plass ved nordenden av Nøklevann, i Aurskog-Høland.
32 V 639176 6613868Krogstad-villaen nær Gyltatjernet. Opprinnelig fra 1939?