heading
placeholder


Svangerskapet
underline
Fødselen
underline
Livet
underline
Begravelsen
underline
Bilder
underline
Minner
underline
Dikt
underline
Awards
underline
India
underline

Melvin
underline


Dette nettstedet ble sist oppdatert
11.04.2015placeholder

Minner

På denne siden kan du se noen av de få fysiske minnene vi har etter Viktoria.

Viktorias håndavtrykk

Viktorias fotavtrykk
(7,5 cm langt)

Viktorias ID-armbånd
Fra minneboken som pleierne på NFI lagdeplaceholder
 

© 2002-2008 - Tina og Ole Dahl - All tekst og alle bilder på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Kopiering og bruk av dette materialet er bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshaverne.