Viktoria's and William's ancestors

Fathers mothers fathers mothers mothers father

Johan Petter Kjøstelsen
b.16.08.1816
d.1863 

Berthe Andersdatter Botten

 

 

 

 

 

 

Ole Kjøstelsen Brødremoen

 

 

 

 

 

 

Comments:

Johan Petter was the second oldest of seven children, and the oldest boy.
På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl