Viktoria's and William's ancestors

Fathers mothers fathers mothers fathers mother

Elen Maria Syversdatter
b. 1819

 

 

 

 

 

 

 

Syver Enersen 

 

 

 

 

 

 

Comments:

Elen Marie had three sisters and two brothers. The youngest of the siblings, Edvard went to America in 1884.

Syver Enersen came from Hedemarken in Hærland
På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl