Viktoria's and William's ancestors

>Fathers mothers fathers mothers fathers father

Carl Larsen Fjøs
b. 06.06.1818
d.13.04.1910 

Anne Olsdatter 
d. 1819 ?

 

 

 

 

 

 

Lars Olsen Kreppa 

 

 

 

 

 

 

Comments:

Lars Olsen came from Hærland.
På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl